v

การเมือง - ในปัจจุบัน

Press Report

แคตตาล็อกของแหล่งข่าวที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

พระสังฆราชประทานพระโอวาทขอรักษาความดีมีสามัคคี

19 กุมภาพันธ์ 2560 14:03:09 INN News Hot News

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท แก่ประชาชนที่มารอถวายสักการะ ขอให้ทุกคนรักษาความดีประจำใจให้คงอยู่ตลอดไป บรรยากาศที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ในช่วงบ่าย ภายหลังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อ่านว่า สม-เด็ด-พระ-อะ-ริ-ยะ-วง-สา-คะ-ตะ-ยาน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานวโรกาส ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จออกมาประทานพระโอวาทแก่ประชาชนที่มา รอกราบสักการะบริเวณหน้าพระอุโบสถ ว่า ขออำนวยพรให้พุทธศาสนิกชนทุกคนที่มาพร้อมกันในวันนี้ เพื่อ อำนวยพร หรือแสดงมุทิตาแด่พระองค์ในโอกาสได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงขอขอบใจแก่ญาติโยม ทุกคน และขอให้ทุกคนรักษาความดีประจำใจให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีสุภาษิตบทนำ ระบุว่า ความพร้อมเพรียงแห่งชน ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่นำความมุธิสาริกา นำเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรได้สำเร็จ ดังนั้น ใน ฐานะคนไทยขอให้รักษาคำสอนนี้ไว้ จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จกลับตำหนัก โดยมีประชาชนรอรับเสด็จ ตลอดเส้นทาง รวดเร็วกระชับฉับไวรายงานด่วนก่อนใครทุกสถานการณ์สดทันที ที่มีข่าว กับ SMS INN Hot News AIS และ Truemove กด *4522 333 11 และโทร.ออก ระบบ Dtac กด *751211 แล้วโทรออก ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

Více การเมือง Time19 กุมภาพันธ์ 2560 14:03:09


Ads

พระสังฆราชประทานพระโอวาทขอรักษาความดีมีสามัคคี

16 กุมภาพันธ์ 2560 08:57:39 INN News Hot News

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท แก่ประชาชนที่มารอถวายสักการะ ขอให้ทุกคนรักษาความดีประจำใจให้คงอยู่ตลอดไป บรรยากาศที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ในช่วงบ่าย ภายหลังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อ่านว่า สม-เด็ด-พระ-อะ-ริ-ยะ-วง-สา-คะ-ตะ-ยาน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานวโรกาส ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จออกมาประทานพระโอวาทแก่ประชาชนที่มา รอกราบสักการะบริเวณหน้าพระอุโบสถ ว่า ขออำนวยพรให้พุทธศาสนิกชนทุกคนที่มาพร้อมกันในวันนี้ เพื่อ อำนวยพร หรือแสดงมุทิตาแด่พระองค์ในโอกาสได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงขอขอบใจแก่ญาติโยม ทุกคน และขอให้ทุกคนรักษาความดีประจำใจให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีสุภาษิตบทนำ ระบุว่า ความพร้อมเพรียงแห่งชน ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่นำความมุธิสาริกา นำเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรได้สำเร็จ ดังนั้น ใน ฐานะคนไทยขอให้รักษาคำสอนนี้ไว้ จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จกลับตำหนัก โดยมีประชาชนรอรับเสด็จ ตลอดเส้นทาง รวดเร็วกระชับฉับไวรายงานด่วนก่อนใครทุกสถานการณ์สดทันที ที่มีข่าว กับ SMS INN Hot News AIS และ Truemove กด *4522 333 11 และโทร.ออก ระบบ Dtac กด *751211 แล้วโทรออก ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

Více การเมือง Time16 กุมภาพันธ์ 2560 08:57:39